Kardinal Martino ber om internasjonal solidaritet mellom arbeidere

 Se også:

President for Det pavelige råd for Rettferdighet og Fred oppfordret den 10. juni, under en "Sosial Uke" organisert av katolske biskoper i Argenina, til en sterkere solidaritet mellom verdens arbeidere.

Kardinal Renato Martino sa at dagens største utfordring med tanke på solidaritet mellom verdens arbeidere, er gapet mellom de rike og fattige land.

Den italienske kardinalen sa at verdens nasjoner kan deles inn i tre kategorier: De rike land, som må anerkjenne utviklingslandenes behov; de nye nasjoner, som står overfor store utfordringer i møte med raske omveltninger; og de fattigste land som synes å forbli underutviklet. En human global økonomi kan oppmuntre nasjoner i hver kategori til å være sensitive for de andre, sa han.

Kardinal Martinos besøk til "Sosial Uke" etterfulgte en tale han holdt ved det katolske universitet i Buenos Aires den 9. juni, der han presenterte "Kompendium om Kirkens sosiallære", som ble utgitt av hans råd i oktober 2004.

av Webmaster publisert 13.06.2006, sist endret 13.06.2006 - 16:20