Nytt råd for legdominikanerne i Oslo

Under legdominikanerfraternitetens kapittel den 10. juni ble Jeanne Wreden valgt til ny priorinne (ansvarlig). Sindre Jacob Bostad og Solgun Furnes ble valgt til rådsmedlemmer. Alle tre er valgt for tre år.

Jeanne Wreden avløser dermed Åse Sofie Skjerdal som ansvarlig for legdominikanerne i Oslo.

I likhet med brødrene i St. Dominikus tilhører fraterniteten i Oslo med sine 12 medlemmer provinsvikariatet Dacia under Den franske ordensprovins. Legdominikanerne, eller St. Dominikus' tredje orden som det tidligere het, ble organisert i sin nåværende form da de fikk sin første Regel i 1285. Som medlemmer av Dominikanerordenen deler de dens apostoliske sendelse med fokus på studier, bønn og forkynnelse utfra deres forutsetninger og muligheter som legfolk.

Noen kjente legdominikanere / tertiærer gjennom historien er St. Zdislava av Lemberk (1220-1252), St. Katarina av Siena (1347-1380), St. Rosa av Lima (1586-1617), Sal. Pier Giorgio Frassati (1901-1925) og Sigrid Undset (1882-1949).

Legdominikanerne kan kontaktes via e-post: legdominikanerne(at)katolsk(dot)no.

KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (15. juni 2006, oppdatert 16. juni)

av Webmaster publisert 15.06.2006, sist endret 15.06.2006 - 10:16