Hans Blix og Benedikt XVI enige om sannhet og fred

Den forrige sjef for våpeninspeksjonene i Irak, Hans Blix, er enig med paven i at det er i sannheten man finner veien til fred.

Vatikanradioen intervjuet Hans Blix ved middagstider onsdag 14. juni, etter at han overleverte sin rapport om masseødeleggelsesvåpen til pave Benedikt XVI og samtalte med Vatikanets utenriksminister, erkebiskop Giovanni Lajolo. Det handler om sluttrapporten fra en uavhengig kommisjon som ble etablert i 2003 på daværende utenriksminister i Sverige, Anna Lindhs, initiativ, og som er finansiert gjennom bidrag fra flere land.

Pavens nyttårsbudskap i år handlet om fred gjennom sannhet, påpekte Hans Blix.

-Hva er en internasjonal inspeksjon annet enn å søke sannheten? Vi vet jo at de inspektørene jeg ledet kom frem til en beskrivelse av virkeligheten som lå veldig mye nærmere enn de beskrivelser som kom fra CIA og den britiske etteretningstjenesten. Man fikk altså en krig, med titusener av døde mennesker, med en masse terrorisme som følge. Det eneste positive resultatet var at Saddam, som var en grusom slakter, forsvant, men i det øvrige var det altså meget dårlige resultater. Og det som ble angitt som hovedårsaken til krigen, nemlig å eliminere masseødeleggelsesvåpen, det hvilte på, ja, vil man uttrykke det snilt så var det misforståelser, og mange skulle vel tro at det var løgner som lå bak.

-Jeg minnet paven på hans budskap og om at det er vesentlig at man får frem sannheten, og han sa at de gjerne vil arbeide for den nedrustning som vi også står for. Så vi er så og si allierte i denne kampen, sa Hans Blix.

Vatikanradioen (15. juni 2006)

av Webmaster publisert 15.06.2006, sist endret 15.06.2006 - 14:18