En av fire AIDS-pasienter blir behandlet på et katolsk senter

Ifølge kardinal Javier Lozano Barragán, blir hver fjerde AIDS-pasient i verden behandlet på et katolsk senter. Barragán uttalte på et FN-basert møte i New York nylig at den form for prevensjon som Den katolske kirke ønsker å fremme, er basert på informasjon og kunnskap, adekvat behandling som ledd i å stanse denne utbredte epidemien.

Kardinalen er president for "Det pavelige råd for den pastorale assistanse til helsearbeidere". Nylig holdt han et innlegg på et møte i regi av U.N: General Assembly, der han hilste fra pave Benedikt XVI som er sterkt engasjert i HIV/AIDS-problematikken:

"Paven er dypt bekymret for spredningen av denne fryktelige epidemien og garanterer at Den katolske kirke vil intensivere sine anstrengelser som bidrag for å stoppe denne svøpen", uttalte kardinal Lozano Barragán.

For å forklare kirkens engasjement og medvirkning på HIV/AIDS-området, viste kardinalen til at 26,7 prosent av de sentrene som behandler folk med HIV-smitte og som har utviklet AIDS, er katolsk baserte.

"Arbeidet medfører opptrening av helsetilstanden, utført av profesjonelle medarbeidere, så vel som forebyggende behandling i form av behandling og assistanse, tilføyde kardinalen. "I alle stadiene av behandlingen søkes det å respektere pasientens verdighet og deres respektive familier."

Kardinalen uttrykte takknemlighet overfor all den innsats som utøves på dette området fra ulike katolske institusjoner som representerer Den Hellige Stol. Han nevnte spesielt Caritas Internationalis, med sitt engasjement i 102 land.

Zenit (19. juni 2006)

av Webmaster publisert 19.06.2006, sist endret 19.06.2006 - 11:14