Prelat advarer mot borgerkrig

Koadjutor erkebiskop Fouad Twal fra det latinske patriarkatet av Jerusalem advarer om at "krisen hos den palestinske befolkningen er dramatisk," og at den grenser mot en "borgerkrig". Dette sa prelaten til det italienske nyhetsbyrået SIR.

Erkebiskopen sa at volden blant palestinere og volden mellom palestinere og israelere reflekterer "frykten og kaoset som ingen er i stand til å kontrollere." Han la også til at "vi er i fullstendig anarki, på grensen til borgerkrig".

Erkebiskopen sa at han ber "til Gud om at ledere for de to folkene vil utføre modige handlinger for å bygge gjensidig tillit og for å fortsette dialogen." Han sa også at "inntil i dag har vi hørt stemmene til dem som, på et internasjonalt plan, søker måter å gi støtte på. Og, mens de diskuterer, prøver befolkningen å overleve."

"Det som trengs er at internasjonale institusjoner og uavhengige organisasjoner gir håndgripelig hjelp. Det samme må alle bispedømmer og lokale kirker i verden gjøre," sa han.

Erkebiskopen erklærte at "det må mobiliseres helhetlig for å unngå en katastrofe. Det er ikke mye tid igjen."

Prelaten ga ros til Den Hellige Stol for dens uttalelse fra onsdag, som uttrykte pavens bekymring for dem som lever i konfliktområdene. Vatikanets uttalelse lyder som følger (engelsk oversettelse):

"The Holy See is following with great concern and anguish the episodes of increasing mindless violence which are bloodying the Holy Land over these days. The Holy Father is close, especially in prayer, to the innocent victims, their relatives and to the peoples of that land, which is captive to those who delude themselves into thinking they can resolve the ever more dramatic problems of the region with force or unilaterally.

The Holy See invites the international community quickly to activate the means necessary for providing due humanitarian assistance to the Palestinian people, and joins the call to leaders of both peoples, that in the first place due respect be shown for human life, especially that of defenseless civilians and children, and that the path of negotiation be courageously resumed, the only way to arrive at the just and lasting peace to which everyone aspires."

Zenit / VIS (19. juni 2006)

av Webmaster publisert 19.06.2006, sist endret 19.06.2006 - 12:46