Respekter flyktningers rettigheter, oppfordrer Paven

Etter Angelusbønnen søndag den 18. juni, ga Paven en påminnelse om at tirsdag 20. juni er Verdens Flyktningedag, et initiativ som promoteres av FN.

Verdens Flyktningedag, sa Paven, "har som mål å få det internasjonale samfunn til å sette fokus på den vanskelige situasjonen som mange mennesker er i på grunn av graverende former for vold."

"Våre brødre og søstre søker tilflukt i andre land, drevet av et håp om en dag å kunne vende tilbake til sitt hjemland, eller i det minste å finne gjestfrihet der de søker tilflukt."

Etter å ha gitt forsikringer om at flyktningene er "med i bønnen" og at "Den Hellige Stol uavbrutt bekymrer seg" for dem, ba Benedikt XVI om at "disse menneskenes rettigheter må bli respektert", og oppfordret kirkelige felleskap til å "reagere på deres behov".

VIS (19. juni 2006)

av Webmaster publisert 19.06.2006, sist endret 19.06.2006 - 16:38