Nytt kateketkurs starter til høsten

Det første kateketkurset er nettopp ferdig og har gitt gode erfaringer. Deltakere fra 11 menigheter var med, og et nytt kurs starter til høsten.

Kurset arrangeres av Maryvale Institute i Birmingham i England i samarbeide med Oslo katolske bispedømme.

Kateketkurset er basert på fjernstudier. Besvarelsene kan sendes inn fra der du bor, og alle besvarelser må skrives på engelsk. Det går over to år og fører til kirkelig godkjenning som kateket. Hvert år er det én undervisningsdag i Maryvale, én dag i Oslo og én dag i Stavanger.

Kurset er basert på selvstudium og egeninnsats, 5 timers arbeid hver uke, og omfatter følgende emner: Introduksjon til katekese, Grunnlag for kristen tro, Jesus Kristus, Måter å be på, Kirken, Undervisnings­metoder, Det gamle Testamente, Det nye Testamente, Liturgi, Sakra­men­tene, Katolsk morallære, Maria og helgenene.

Kursavgiften kr 2.500,- (per år) og besøk fra England deles mellom menigheten og bispedømmet, men hver deltaker må selv betale reiser til Birmingham, Oslo og Stavanger hvert år. Norsk kursleder og koordinator er Rosalin Narum, St. Svithun menighet, Stavanger.

Påmelding senest 1. juli.

Første kurshelg i år blir fredag 29.-31. september.

Er du interessert, kontakt Det kateketiske senter.

Kateketisk senter / KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (20. juni 2006)

av Webmaster publisert 20.06.2006, sist endret 20.06.2006 - 19:14