Velkommen til Olsok 2006 i Trondheim og på Stiklestad

OLSOK 2006

Kjære trosfeller!

Med dette vil jeg gjerne invitere alle katolikker i Norge til å delta i valfart til Trondheim og Stiklestad i forbindelse med Olsok.

Å dra på pilegrimsferd er ikke bare en opplevelsesrik tur til Trøndelag, det er også en åndelig reise med Gud som mål. Vi reiser til det sted hvor hellig Olav gav sitt liv for Kristus, og samtidig for kirke og folk i Norge. Vi ærer hellig Olavs minne og takker for det han har gjort og betydd for kirken. Og vi oppmuntres til å følge hans eksempel.

Videre åpnes våre sinn for det himmelske og det guddommelige. Vi kan oppdage at det er Gud som kaller også oss. Gud hjelper oss til omvendelse, gir oss trofasthet og frimodighet i troen slik at også vi kan være troens vitner i vår hverdag. Dagens pluralistiske samfunn trenger det kristne vitnesbyrd som aldri før. Og alle som er døpt og konfirmert har del i Jesu oppdrag om å forkynne det glade budskap til alle folkeslag. På denne bakgrunnen er valfarten til Stiklestad en unik mulighet til å få levendegjort vår kristne tro.

I kirkens liturgi heter det: "Din herlighet lyser fra helgenenes skare, for ved å krone deres fortjenester, kroner du dine egne gaver. Du gir oss et forbilde i deres liv, del i deres samfunn og hjelp i deres forbønn. Omgitt av denne hærskare av vitner, kjemper vi med utholdenhet den strid du har kalt oss til, så vi sammen med dem kan vinne den uforgjengelige herlighets krone" (Helgenprefasjon I).

Den katolske kirke i Midt-Norge ønsker alle velkommen til Olsokfeiring 2006!

Trondheim den 23. mai 2006

+ Georg Müller

Biskop

Kari Hauge

Leder av olsokkomiteen

PROGRAM FOR OLSOK 2006 - i Trondheim og på Stiklestad

Fredag 28. juli : Barnas dag

Kl. 11:00 : Oppmøte og registrering

Kl. 11:15 : Barneprogram

Kl. 13:00 : Lunsj

Kl. 14:00 : Barneprogram

Kl. 16:00 : Barnemesse

Kl. 17:00 : Kirkekaffe og avslutning i foreningslokalet

Lørdag 29. juli: Olsokdagen

Kl. 08:00 : Fromesse i Nidarosdomen

Kl. 09:30 : Tilbud om frokost i foreningslokalet

Kl. 11-13:00 : Tilbud om skriftemål i St. Olav kirke. Tilbedelse av Alterets Helligste Sakrament

Kl. 13:00 : Tilbud om lunsj i foreningslokalet

Kl. 18:30 : Helgaftenmesse

Søndag 30. juli: Valfart til Stiklestad

Kl. 12:30 : Valfart til Stiklestad, avreise med buss

Kl. 14:00 : Prosesjon fra Teglverket, Verdal

Kl. 14:30 : Messe i St. Olav kapell

Kl. 16.30 : Middag i Stiklestad Nasjonale Kultursenter

Kl. 18:00 : Spelet om Heilag Olav på friluftscenen

Kl. 20:00 : Bussavgang til Trondheim

Frist for påmelding til olsok og priser

Frist for påmelding til olsokfeiring 2006 settes til tirsdag 15. juli 2006. Påmelding sendes Olsokkomiteen, Trondheim katolske stift Sverres gate 1, 7012 Trondheim. Telefon 73527705 / fax 73528790 eller kari.hauge@katolsk.no

Ingen påmeldinger effektueres før disse er godskrevet konto 4200 5024980

Bussbillett Trondheim - Stiklestad tur/retur pris: Voksne kr 200, barn kr 100

Billetter til Spelet om Heilag Olav pris: Voksne kr 300, barn 150

Billett til buss og Spell til sammen: Voksne kr 450, barn kr 200

Informasjon om Olavfestdagenes program: Telefon 73841450 eller hjemmesidene www.olavsfestdagene.no.

Melding fra Trondheim Stift (21. juni 2006)

av Webmaster publisert 21.06.2006, sist endret 21.06.2006 - 12:39