Sr. Maria Huberta Robert CSJ døde 15. juni 2006

Søster Maria Huberta ble født den 16. oktober 1906 i Saerbeck/Münster, Tyskland. I august 1935 inntrådte hun inn hos St. Josephsøstrene i Albachten/Münster og kom til Norge i oktober 1935.

Søster Maria Huberta har virket både som lærer, som sakristan og som resepsjonsvakt på St. Josephsøstrenes ulike insitusjoner.

Siden 1989 har hun tilhørt kommuniteten på St. Josephsøstrenes Hjem. Her døde hun den 15. juni 2006, nær 100 gammel.

Requiemmessen for Søster Maria Huberta blir lest på fredag den 23. juni 2006 i St. Josephsøstrenes Hjem, Glads vei 23, 0489 Oslo. Deretter er det begravelse på Grefsen kirkegård.

Vi anbefaler vår kjære avdøde til deres forbønn.

ST. JOSEPHSØSTRENE

Melding fra St. Josephsøstrene / KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (21. juni 2006)

av Webmaster publisert 21.06.2006, sist endret 21.06.2006 - 12:55