Katolsk messe i Thomaskirken på Filefjell 9. juli og i Reinli stavkirke 12. august

Klikk på bildene for stor versjon
Reinli stavkirke

Valdres Katolske Forum arrangerer også i år messe i Thomaskirken på Filefjell og i Reinli stavkirke.

Messe i Thomaskirken på Filefjell 9. juli

Søndag den 9. juli kl. 13.00 feirer p. Arnfinn Haram OP messen i Thomaskirken. Etter messen er det kaffe på kirkebakken.

Den opprinnelige kirken på Filefjell stammet fra 1100- eller 1200-tallet og var viet til den hellige Thomas Becket. Thomas Becket var en populær helgen i Norge i katolsk tid, og kirken på Filefjell var en viktig valfartskirke. Den gamle kirken ble revet i 1808, men en ny ble reist i 1971. Den nye Thomaskirken er økumenisk, og en tradisjon med årlige katolske messer der ble innarbeidet. Denne skikken lå nede en stund, men Valdres Katolske Forum har de senere år tatt den opp igjen, med god oppslutning.

Veien over Filefjell er en eldgammel ferdselsåre mellom Østlandet og Vestlandet, i flittig bruk allerede i vikingetiden. I området ved Kyrkjestølene, den gamle kirkeruinen og den nåværende St. Thomaskirken, var det sannsynligvis allerede i før-kristen tid et fast samlingssted for høysommerfest for bygdene på begge sider av fjellet, og senere ble messe- og markedstradisjonene ble holdt vedlike i flere hundre år. Filefjell var derfor ikke noe unaturlig sted å bygge kirke i middelalderen. Den opprinnelige St. Thomaskirken ble altså sannsynligvis bygget rundt 1100-tallet og var en stavkirke. Inntil den ble revet, valfartet folk fra bygdene i Valdres, Hallingdal, Lom, Skjåk og Sogn til relikvieskrinet på Filefjell. Den 2. juli, Syftesokdagen, var fast messedag. Den nåværende St. Thomaskirken ble bygget ved siden av ruinene fra den opprinnelige kirken. I klokkestøpulen henger to klokker fra den gamle St. Thomaskirken, datert til hhv. 1300- og 1600-tallet. Fremdeles spilles den eldgamle og vakre hardingfeleslåtten "Thomasklokkene på Filefjell" av spelemenn fra Valdres og Hallingdal.

Messe i Reinli Stavkirke 12. august

Lørdag den 12. august kl. 16.30 feirer biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. av Oslo messen i Reinli stavkirke. Det blir folkemusikkinnslag ved Gunvor Hegge og kirkekaffe i menighetssalen i Reinli kirke.

Tradisjonen med årlig katolsk messe i stavkirken på Reinli startet i 1995 etter invitasjon fra soknerådet i Reinli (Den norske kirke), i forbindelse med feiringen av 1000-årsjubileet for kristendommen i Norge. Siden da har sognerådet alltid svart positivt når det fra katolsk hold er blitt bedt om å få feire messe i kirken.

Stavkirken fra midten av 1200-tallet er en av de minste stavkirkene i Valdres. Den ligger meget flott til i den vakre fjellbygden Reinli, der det er en storslått utsikt nedover Begnadalen. Beliggendheten er ca. tre mil sør for Fagernes og ca. tre timers biltur fra Oslo. Det er også mulig å ta Valdresekspressen til Bagn og ta drosje de siste fem km.

Valdres Katolske Forum / KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) / NAF veibok (21. juni 2006)

av Webmaster publisert 21.06.2006, sist endret 21.06.2006 - 18:54