Trenger midler for å fullføre katedral

I hovedstaden Sofia i Bulgaria skal det gjenreises en katolsk katedral, som for mange står som en manifestasjon av eller et symbol på kristendommens tilbakekomst til landet.

Kirken i Bulgaria har nå, via organisasjonen "Aid to the Church In Need", bedt om økonomisk bistand til prosjektet.

Landet har ca. syv millioner innbyggere - de aller fleste ortodokse - og sliter ennå med å komme ut av en økonomisk krise. Det vil ta tid å bygge landet etter tiår med kommunistisk regime.

Det antas at det er mellom 60.000 - 80.000 katolikker i landet, mange av disse lever under svært trange kår. Dette gir også ringvirkninger for kirkebygget, som trenger flere midler for å kunne ferdigstilles.

Den 31. mai ble kirken velsignet. Dette markerte også nødvendigheten av den bygges ferdig, slik at den kan romme de vel 3000 katolikkene som bor i hovedstaden. Dette ble også understreket av kardinal Angelo Sodano under kirkevigslingsmessen. Han la til at katedralen sto som "et symbol på gjenfødelsen av kristendommen i Bulgaria".

Kardinalen hadde også med hilsen fra Benedikt XVI. Vatikanradioen hilste med den følgende gratulasjon: "I dag starter et nytt kapittel og en ny æra for byen, hovedstaden og som kultursenter for landet."

Kardinal Sodano minnet om at katedralen ble omtrent totalskadet under Annen Verdenskrig. Gjenreisingen har klar forbindelse med pave Johannes Paul II og han historiske besøk til Bulgaria i 2002.

Aid to the Church In Need har lovet å bevilge midler, slik at katedralen i Sofia kan ferdigstilles.

Zenit (22. juni 2006)

av Webmaster publisert 23.06.2006, sist endret 23.06.2006 - 14:41