Folkene langs "Silkeveien" risikerer å bli jaget bort

Nyåpningen av Silkeveien ved Gangok har ført til at flere folkegrupper, som har levd langs denne ruten i århundrer, føler seg truet. De har ikke noe i mot at det nye Himalaya-passet gjenåpnes, men de er engstelige for at de blir jaget bort fra områdene.

Bispedømmet i Darjeeling uttrykker bekymring for det samme - særlig situasjonen for de utsatte stammene Bhutias og Lepchas.

Bekymringsmeldingen kommer fra p. Alex Gurung. Han forklarer at det som noen anser som utvikling og modernisering, ikke nødvendigvis oppfattes slik av andre. Lokalbefolkningen ser på det som ødeleggende og forurensende.

P. Gurung mener at et sosialt og kulturelt samfunn kan risikere å forsvinne. Så langt har befolkningen her ikke blitt hørt - markedskreftene ser ut til å vinne.

Det eldgamle passet i Himalaya ved Nathu La, Silkeveien, ligger 4000 meter over havet. Ved dette området forenes Tibet og den indiske delstaten Sikkim. Den 6. juli gjenåpnes passet etter 44 år med sperringer. Den ble i sin tid stengt på grunn av konflikter på begge sider.

Beslutningen om å åpne veiforbindelsen er klart et resultat av økonomiske interesser. Nybygde veier og også annen offentlig transport gir en direkte forbindelse mellom Kina og India, noe som kan åpne for rask kommersialisering.

En av de unge fra Lepchas-stammen sier til AsiaNews at han ikke er motstander av veiåpningen. Men han frykter at det vil bli vanskelig for minoritetsgruppene å opprettholde sitt særpregede levesett. Lokalbefolkningen har varslet at de ikke vil gi seg uten videre - det er deres livsgrunnlag som står på spill.

AsiaNews (26. juni 2006)

av Webmaster publisert 26.06.2006, sist endret 26.06.2006 - 09:38