Kardinal Bertone; Pastoral omsorg og doktrinemessig visdom

Kardinal Bertone blir Den Hellige Stols nye statssekretær

 Se også:

Benedikt XVI har skrevet et brev til de troende i erkebispedømmet Genova, i forbindelse med utnevnelsen av kardinal Tarcisio Bertone S.D.B., erkebiskop av byen, til statssekretær for Den Hellige Stol.

I løpet av de tre år kardinal Bertone har vært overhode for erkebispedømmet, "har dere fått være takknemlig for de gaver og kvaliteter som gjør ham til en tillitsfull hyrde, særlig evnen til å kombinere pastoral omsorg og doktrinemessig visdom," skriver Den Hellige Far i sitt brev.

"Det er nettopp på grunn av disse karakteristika, sammen med den felles forståelse og tillit vi har utviklet i de årene vi tjenestegjorde sammen i Troskongregasjonen, som har fått meg til å velge ham til denne opphøyde og vanskelige oppgave, i tjeneste for den Universelle Kirke ved Den Hellige Stol."

"Jeg vet at jeg har bedt om et stort offer av kardinal Bertone, og jeg vet at offeret for de troende i Genoa ikke er mindre. Men jeg er sikker på at hans hengivenhet og hans bønner for deres felleskap vil komme 'ad Petri sedem'. Deres bispedømmes historie har vist en generøs troskap til Kristi Vikar, som tiltaler meg. Da jeg valgte navnet for min petrinske tjeneste, valgte jeg da også navnet til den siste pave fra Genova, som var så hengiven til 'Madonna della Guardia'. Til henne betror jeg dere alle i denne endringens tid. Vanskelig, men full av nåde, fordi 'Gud arbeider for det gode i alt, med dem som elsker Ham.'"

"For deres troskap og lydige generøsitet til Den Hellige Stol, vil jeg utnevne en etterfølger til St. Syrus stol så snart som mulig."

"Jeg ber dere om å be sammen med meg til Den Hellige Ånd om hjelp. Og jeg forsikrer dere om at dere er i mine tanker, og at dere har min apostoliske velsignelse i bønn; for prester, ordensfolk, familier, unge og syke."

VIS (28. juni 2006)

av Webmaster publisert 28.06.2006, sist endret 28.06.2006 - 16:06