Peters-penger - nå også online

Rundt den 29. juni hvert år inviteres alle katolikker til å samarbeide med Paven om bistand til de fattigste.

På festen for de hellige Peter og Paulus, eller en annen nærliggende dag valgt av den lokale biskop, vil Pavens nestekjærlighetsdag finne sted. Bispedømmer vil ta kollekt, Peters-pengene, under messene denne dagen. Pengene som kommer inn vil bli brukt til Benedikt XVIs karitative arbeide.

Den Hellige Stol gir nå også muligheter for å gi donasjoner direkte via internett. Vatikanets internettsider har satt opp en seksjon for Peters-penger på forskjellige språk. Denne siden gir folk mulighet til å kontakte kontoret for Peters-penger direkte. Telefonnummeret er (39) 06-6988-48-51.

Den samme seksjonen gir muligheter for å gi donasjoner med kredittkort. Personlig informasjon kan bli sendt via fax.

Troende kan også sende sine donasjoner direkte til Benedikt XVI, adressen er da:

His Holiness Pope Benedict XVI, 00120 Vatican City.

I tillegg til kollekten fra bispedømmer over hele verden, mottar Peters-penger også midler fra religiøse kongregasjoner, institusjoner og fra katolske stiftelser.

Opprinnelsen til tradisjonen med Peters-penger stammer fra det åttende århundre, da anglosaxere konverterte til kristendommen. Som et tegn på felleskapet med biskopen av Roma, bestemte de seg for å sende regelmessige bidrag til Den Hellige Far.

Dermed var "Denarius Sancti Petri" (St. Peters almisser) født. Snart spredte dette fenomenet seg rundt i Europa, en tradisjon som senere ble normert av pave Pius IX i 1871, med encyclikaen "Saepe Venerabilis." .

I år 2004 fikk aksjonen inn til sammen $51,7 millioner. Disse pengene ble fordelt til kirkelige felleskap i den tredje verden, og til folk som er utsatt for krig og naturkatastrofer. Summen var 7,4% mindre enn året før. Disse tallene ble offentliggjort lørdag, i en melding til kardinalrådet for Den Hellige Stols organisatoriske og økonomiske saker. Meldingen sa også at dette minkende bidraget er et brudd på en trend, der bidragene ellers de siste årene har økt.

Peters-pengene er ikke inkludert i Den Hellige Stols budsjetter, da disse er satt direkte av til bistandsarbeide.

Zenit (28. juni 2006)

av Webmaster publisert 28.06.2006, sist endret 28.06.2006 - 20:44