Den Hellige Far ønsker å besøke Tyrkia

Etter Angelus den 28. juni mottok Paven en delegasjon fra Patriarkatet av Konstantinopel, ledet av metropolitt av Pergamo Ioannis (Zizioulas). Delegasjonen kom til Roma i anledning festen for Peter og Paulus.

Paven uttrykte sin tilfredsstillelse over at "Den Felles Internasjonale Kommisjonen for Teologisk Dialog" mellom ortodokse og katolikker skal holde sitt plenarmøte i Beograd i september, under ledelse av metropolitt Ioannis.

-På denne måten fortsetter dialogen og går inn i en ny fase, sa Den Hellige Far på engelsk.

-Spontant opplever vi at vi ønsker å be Den Hellige Ånd om å opplyse og sette ild i våre hjerter. Og i den grad det avhenger av oss, styrke vår felles vilje om å svare til Herrens bønn: 'Ut unum sint;' på denne måten kan Kristi disipler forkynne Evangeliet til hele verden i fellesskap, slik at alle kan bli frelst ved å tro på Ham.

Den Hellige Far har tidligere mottatt en invitasjon fra myndighetene i Tyrkia, Patriarkatet og den lokale katolske kommuniteten i Tyrkia om å gjøre en apostolisk pilegrimsreise til landet i november, i forbindelse med festen for hellige Andreas. Han uttrykte under audiensen at han håpet å få til et slikt besøk.

VIS (30. juni 2006)

av Webmaster publisert 30.06.2006, sist endret 30.06.2006 - 20:42