Skarp katolsk kritikk mot EUs beslutning om bidrag til stamcelleforskning

 Se også:

Den katolske kirke retter skarp kritikk mot EU-beslutningen fra den 24. juli om å finansiere stamcelleforskning og å overlate etisk stilingstagen til medlemslandene. Kritikken kom bl. a. fra "Kommisjonen for de europeiske bispekonferanser", COMECE, fra "Den italienske bispekonferanse" og fra en av Vatikanets fremste etiske eksperter.

COMECE kommenterte at "det er uforenelig med respekt for menneskets verdighet å behandle menneskelige embryo som formål for forskning." "Kommisjonen for de europeiske bispekonferanser", som samler 34 katolske bispekonferanser i Europa, sa allerede etter Europaparlamentets avstemming at beslutningen "resulterer i fundamentale antropologiske og etiske problemer. Mange mennesker er urolige for forskning som manipulerer menneskelig liv og bruker det som råmateriale. Dette er ikke kun en katolsk forståelse. Rent vitenskapelig finnes det ikke anledning til å gjøre et moralsk skille mellom et embryo i sitt aller første stadium og et embryo etter 14 dager eller etter implanasjonen. Menneskeverdet beror ikke på - og kan ikke bero på - beslutninger tatt av andre mennesker."

Den italiense bispekonferanse sa at EUs ministerråds beslutning er "moralsk uakseptabel." Biskopene sa i en uttalelse at all forskning "som benytter menneskelige embryo utgår fra et uakseptabelt menneskesyn, som ikke ser menneskelivet som et mål, men som et middel for å oppnå andre mål, hvor edle de enn måtte være, som å helbrede sykdommer eller å utvikle vitenskapelig kunnskap."

-Vitenskapen skal tjene mennesket, ikke bruke det, spesielt når det er som svakest som embryo i sitt livs første dager.

De italienska biskopene ber EU om å på ingen måte "finansiere dette alvorlige angrepet på menneskets verdighet, der menneskelivet ikke lenger er en grunnleggende verdi, hvilket gjør at alle andre individuelle og sosiale verdier mister substans."

Ministerrådets beslutning den 24. juli bekreftet en beslutning fra 15. juli i Europaparlamentet, som med et lite flertall stemte gjennom bidrag til embryonal stamcelleforskning som en del av et nytt rammeprogram for forskningsbidrag. Totalt kommer 20 millioner Euro til å gis til embryonal stamcelleforskning, men bidrag kommer kun til å gis til de land der slik forskning er tillatt, blant annet Sverige, Danmark og Storbritannia. Rammeprogrammet kommer også kun til å gi penger til forskningsprosjekter på embryoer som er blitt til overs etter kunstig befruktning, og utelukker helt prosjekter som bruker embryoer som er skapt for et rent forskningsformål.

Avstemningen betyr at den etiske grensesettingen overlates til de enkelte medlemslandene.

En koalisjon bestående av blant annet Italia, Malta, Slovakia, Polen, Østerrike, Litauen og Irland var imot forslaget, men selv flere parlamentarikere fra andre land, deriblant Danmark, stemte mot forslaget.

Vatikanets dagsavis l'Osservatore Romano beskrev den 25. juli EUs beslutning av 24. juli om finansiering av forskning på embryonale stamceller som "et makabert produkt av et forvridd syn på hva fremsteg er." Den semi-offisielle avisen kritiserer oppfatningen av at et moderne land "til enhver pris må bedrive forskning på embryo."

Også erkebiskop Elio Sgreccia, en av Vatikanets fremste eksperter på bioetikk og president for "Det pavelige akademi for livet", har rettet meget sterkt kritikk mot EUs beslutning, påpeker inkonsekvens i deres etiske argumentasjon og kaller deres forsøk på etiske kompromisser for "hykleriske".

Vatikanradioen (1. august 2006)

av Webmaster publisert 02.08.2006, sist endret 02.08.2006 - 12:59