Pave Benedikt XVI ba igjen om at våpnene legges ned

 Se også:

Pave Benedikt ba på søndag nok en gang om et umiddelbart opphør av kamp- og krigshandlingene mellom Israel og Hezbollah-geriljen Libanon.

-I dette øyeblikk kan jeg ikke la være å tenke på den alvorlige og tragiske situajonen i Midt-Østen, sa paven i forbindelse med søndagens Angelus, som han ledet fra balkongen på sin sommerresidens i Castel Gandolfo utenfor Roma.

-Hundrevis er døde, mange skadet, store mengder mennesker er blitt hjemløse og er evakuerte, byer og infrastrukturer er ødelagt, hat og hjemlengsel synes å prege manges hjerter, fortsatte paven.

-Disse hendelsene viser tydelig at man ikke kan gjenopprette eller skape en ny orden og bygge en ekte fred så lenge man benytter seg av vold, sa han. Mer enn noensinne ser vi at Kirkens stemme er både profetisk og realistisk når det i møte med all krig og konflikt peker på den vei som består av sannhet, rettferdighet, kjærlighet og frihet. Også i dag må menneskeheten slå seg inn på denne veien for å nå frem til den etterlengtede freden.

-I Guds navn, fortsatte paven med bestemt stemme, vender jeg meg til alle de som er ansvarlige for denne onde sirkel av vold og ber om at de snarest legger ned våpnene på begge sider. Jeg ber regjeringer og internasjonale institusjoner om å gjøre alle anstrengelser for å oppnå at kampene opphører og gjennom dialog begynne å bygge et varig og stabilt samliv mellom alle folk i Midt-Østen, sa paven, som her ble avbrutt av talekor som ropte "pace, pace" ("fred, fred").

-Jeg ber alle mennesker av god vilje om å fortsette og om å øke hjelpesendingene til disse prøvede og trengende folk, sa paven videre. Men fremfor alt må en tillisfull bønn fortsatt stige opp fra hvert hjerte til Gud, som er god og barmhjertig, om at han skal gi sin fred til denne verdensdelen og til hele verden. Vi overgir denne bønn om hjelp til Marias forbønn, hun som er fredsfyrstens mor og fredens dronning og som er så æret i Midt-Østen, der vi håper å snart få se den forsoning som Herren Jesus ga sitt dyrebare blod for.

Vatikanradioen (2. august 2006)

av Webmaster publisert 02.08.2006, sist endret 02.08.2006 - 14:44