40 000 ministranter hos paven

40 000 ministranter fra hele Europa, på ministrantvalfart til Roma, deltok onsdag den 2. august på pavens ukentlige generalaudiens på Petersplassen. De fleste kom fra Tyskland, Østerrike og Ungarn.

Paven minnet på tysk om at han de siste måneder har brukt de fleste av onsdagsaudiensene til å å tegne et bilde av de tolv apostlene.

-Apostlene var Jesu venner, sa han. Det var han selv som kalte dem dette ved det siste måltidet (Joh 15:15). De var Kristi apostler og vitner, for de var hans venner.

-Den Hellige Ånd gir liv til deres forhold til Kristus Jesus og gjør det til et intensivt og dypt vennskap som kan gi mening til et ungt menneskes liv og forvandle det til et modig vitne for Hans Evangelium.

-Dere er allerede Jesu apostler, sa Benedikt XVI til ministrantene. Har dere deltatt i liturgien gjennom å tjene ved alteret, er det et vitnesbyrd overfor alle. Hele deres oppførsel er et apostolat.

Tirsdag kveld samlet de 40 000 ministrantene seg på Petersplassen og feiret messe med Wiens erkebiskop kardinal Christoph Schönborn. Kardinal Schönborn talte over ministrantvalfartens latinske tema "Spiritus Vivificat" ("Ånden gir liv").

Ånden er Kirkens sjel og hennes livs indre prinsipp, sa erkebiskopen av Wien.

-Den Hellige Ånd gir Kirken liv. Foruten den hadde Kirken vært død for lenge siden.

-Kjærligheten til Jesus kommer fra Den Hellige Ånd. Om kjærligheten til Jesus våkner og får liv i deres hjerte, da er det Den Hellige Ånd som virker i dere. Dere kan være sikre på at når dere treffer andre som elsker Jesus, så er det Den Hellige Ånd som virker. Da opplever vi fellesskap og at Kirken lever, at hun ikke er en forening eller en klubb, men et fellesskap der Gud bor.

Vatikanradioen (2. august 2006)

av Webmaster publisert 02.08.2006, sist endret 02.08.2006 - 16:30