Ledige plasser på katolske studieemner på MF

Det er fortsatt ledige plasser på høstens katolske studieemner ved Det teologiske Menighetsfakultet (MF) i Oslo.

Siden høsten 2005 har MF gitt tilbud om katolske studier på universitetsnivå. De katolske studieprogrammene er et resultat av MFs ønske om å tjene aktuelle kirkelige behov i Norge på tvers av konfesjonsgrenser.

 Se også:

Fakultetet tilbyr to mastergrader med studieretning katolsk teologi; ett fordypningsstudium over fem år med kun teologiske emner, og ett tilbud hovedsakelig tilpasset lærere og kateketer (2 år).

Høsten 2006 undervises det på masternivå i 10 studiepoengsemnet "Katolsk sosiallære: Sosialetikk og politisk etikk" (KAT 501). Lærere er sr. Else-Britt Nilsen OP og professor Gunnar Heiene.

På bachelornivå undervises det høsten 2006 i 10 studiepoengsemnet "Katolsk praktisk teologi: Liturgia, dikonia, matyria" (KAT 171). Lærere er bl.a. sr. Anne Bente Hadland OP, p. Arnfinn Haram OP, stipendiat Sigurd Hareide, stipendiat Helene Lund.

Søknadsfrist for emnene er gått ut, men det er mulig å søke om opptak frem til oppstart henholdsvis 17. og 22. august.

For mer informasjon, se egen brosjyre eller info på MFs hjemmeside.

KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (4. august 2006)

av Webmaster publisert 04.08.2006, sist endret 04.08.2006 - 13:08