Det eldste eksisterende krusifiks i full størrelse skal brukes ved pavemesse i Bayern

Enghausenkorset

Enghausenkorset, det eldste eksisterende krusifiks i full størrelse i verden, vil bli brukt under messen som skal feires av pave Benedikt XVI ved hans besøk i Tyskland i september.

Et område som er 667 000 kvm. stort forberedes til pavemessen, med et stort korparti der paven og prelatene som koncelebrerer messen sammen med ham vil ta sete.

Det berømte Enghausenkorset skriver seg fra år 890 og er nettopp fastsatt å være det eldste eksisterende krusifiks i full størrelse i verden. Det vil bli brukt under messen etter uttrykkelig ønske fra kardinal Friedrich Wetter, erkebiskop av München.

En stor plattform vil også bli bygd for de 3000 journalistene som ventes for å dekke pavemessen i Bayern. Arrangørene venter at mer enn 250 000 mennesker vil delta i messen.

Du kan følge Tysklands forberedelser til pavebesøket på besøkets offisielle nettside. Dette er pave Benedikt XVIs 4. utenlandsreise.

CNA, 7. august 2006 (10. august 2006)

av Webmaster publisert 10.08.2006, sist endret 10.08.2006 - 11:02