Kristen libanesisk by tilbyr tomme hus som tilfluktssted for flyktninger

En kristen by sentralt i Libanon tar imot muslimer og drusere som har måttet rømme fra andre steder i landet og tilbyr dem husly i hjemmene til kristne som har flyktet over grensen.

Omtrent 100% av den faste befolkningen i Deir el-Ahmar er kristne, fortalte den lokale biskopen til Famiglia Christiana, et italiensk katolsk magasin. "Mange kristne har emigrert, men beholdt husene sine her", sa maronittbiskopen Simon Atallah av Baalbek og Deir el-Ahmar. "Vi er blitt enige med dem om å åpne disse husene og bosette flyktningene i dem". Strømmen av mennesker som flykter fra kampene i sør har vært så overveldende at "alle innbyggerne huser flyktninger. Det er et tegn på brorskap og et vitne om Libanons enhet", sa biskopen. "De kristne har gjennomgått store påkjenninger, men i maronittenes tradisjon er gjestfrihet hellig", sa han og la til at "fredelig sameksistens er vår misjon som kirke."

CNS (14. august 2006)

av Webmaster publisert 14.08.2006, sist endret 14.08.2006 - 13:50