Biskop i Ontario vil søke laisering av prest som har misbrukt unge jenter

Biskop Ronald Fabbro i London, Ontario (Canada), lovte å søke om laisering av en prest som er dømt for 47 tilfelle av uanstendige handlinger. Han lovte også å revidere bispedømmets politikk for behandling av seksuelt misbruk begått av presteskapet. Biskopen ga disse løftene i messen 6. august ved festen for Herrens forklarelse, i en preken for menigheten ved St. Ursulakirken, en av menighetene der fader Charles Sylvestre begikk forbrytelsene mot unge jenter.

Fader Sylvestre, som er 83 år gammel, sa seg 3. august skyldig i 47 anklager som involverte jenter mellom 9 og 12 år. Handlingene fant sted mellom 1954 og 1985 i menigheter i Chatham, Windsor, Pain Court, Sarnia og London. Dom er ennå ikke avsagt. Laisering betyr at en geistlig tilbakeføres til legstanden, men en gyldig vielse kan aldri annulleres. Bare Vatikanet kan overføre en prest tilbake til leg status.

"Jeg ber oppriktig ofrene og deres familier om tilgivelse for det misbruk de var utsatt for i hendene på fader Sylvestre og for å ha lidt av følgene av misbruket over mange år" sa biskop Fabbro til menigheten. "Jeg ber også om tilgivelse for at Kirken ikke har klart å beskytte ofrene og deres familier fra fader Sylvestre".

CNS (14. august 2006)

av Webmaster publisert 14.08.2006, sist endret 14.08.2006 - 16:43