Katolsk dissidentleder taler for fred og enhet

 Se også:

Midt i usikkerheten om Fidel Castros helse og en foreløpig overdragelse av myndighet til hans bror Raul, formante lederen av den Kristelige Frigjøringsbevegelse (KF), Oswaldo Paya, kubanske myndigheter, det internasjonale samfunn og fredelige opposisjonsbevegelser til å praktisere sindig ettertanke og ansvarlige tiltak for å fremme fred og enhet blant kubanere - både på øya og gjennom hele verden.

I en offisiell uttalelse fortalte den katolske dissidentlederen kubanske myndigheter at «dersom deres uttalelser og tiltak er rettet mot å vedlikeholde en atmosfære av fred og respekt for alle kubanere, så vil ingen institusjon, organisasjon, eller borger føle et behov for å benytte seg av ekskluderende eller anstøtelig språk, eller for å true og angripe andre.»

«Slike holdninger,» sa Paya, «kan lede til overgrep og vold, noe som er i uoverensstemmelse med den atmosfære av respekt, toleranse og enhet som Cuba trenger og alle kubanere har krav på.»

«Kubanere har rett til og behov for å snakke om sine liv og sin fremtid i tillit og sinnsro - vitende om hvordan en lytter til og viser respekt for ens neste og for samfunnets orden,» uttalte Paya. Han formante EU, Latin-Amerika, Canada, USA og resten av verden til å bidra «til en atmosfære av fred og sinnsro blant alle kubanere, og så mye som mulig til forståelse og dialog blant kubanere.»

«Enhver uttalelse eller ethvert tiltak som søker å definere eller fastsette hva som bør skje i Cuba, hva som helst som er ikke et kall til ro og fred, kan øke spenninger, mistro og misforståelser blant cubanere, og det er ikke hva Cuba ønsker seg eller trenger,» tilføyde Paya.

Paya fortsatte med å advare mot «visse» forvirrende «stemmer fra eksilet» som kommer med «uansvarlige» uttalelser med samtykke fra «majoriteten av cubanere i eksil som, trass i at de har en fredelig ånd og også har et sterkt og meget rettferdig ønske om en gjenforening med sitt hjemland når som helst det er mulig, likevel nå på en ordnet og lovlig måte må prioritere behovet for fred og enhet i Cuba.»

Paya, som også er lederen av Varela-prosjektet for et demokratisk skifte i øy-nasjonen, ba likeledes opposisjonsbevegelsene om å handle med «ansvar og kjærlighet overfor Cubas folk, hevet over særskilte strategier og politiske posisjoner.»

Uttalelsen tok også opp KFs offisielle ståsted angående Castro-regimet. «Vårt valg og vårt opprop er for fred blant cubanere, for sinnsroens skyld, for respekt mot alle for alles skyld og for hver kubaners liv og verdighet, for å unngå forvirring og uttalelser og handlinger som leder til konfrontasjon blant kubanere, for å søke det gode for Cubas folk.»

CNA, 14. august 2006 (16. august 2006)

av Webmaster publisert 16.08.2006, sist endret 16.08.2006 - 11:29