Fortsatt plass på 2-årig kateketkurs

Fortsatt plass på 2-årig kateketkurs som starter 29. september 2006

Det første kateketkurset er nettopp ferdig. Det er gode erfarin­ger fra dette kurset. Deltakere fra 11 menigheter var med, og et nytt starter til høsten. Det går over to år og fører til kirkelig godkjenning som kateket.

Kurset arrangeres av Maryvale Institute i Birmingham i England i samarbeid med Oslo katolske bispedømme. Kateketkurset er basert på fjernstudier. Besvarelsene kan sendes inn fra der du bor, og alle besvarelser må skrives på engelsk. Kurset går over to år. Hvert år er det én undervisningsdag i Maryvale, én dag i Oslo og én dag i Stavanger.

Kurset er basert på selvstudium og egeninnsats, 5 timers arbeid hver uke og omfatter følgende emner: Introduksjon til katekese, Grunnlag for kristen tro, Jesus Kristus, Måter å be på, Kirken, Undervisnings­metoder, Det gamle Testamente, Det nye Testamente, Liturgi, Sakra­men­tene, Katolsk morallære, Maria og helgenene.

Kursavgiften kr 2.500,- (per år) og besøk fra England deles mellom menigheten og bispedømmet, men hver deltaker må selv betale reiser til Birmingham, Oslo og Stavanger hvert år. Norsk kursleder og koordinator er Rosalin Narum, St. Svithun menighet, Stavanger.

Påmelding: Det er fortsatt plass!

Første kurshelg i år blir fredag 29. - 31. september.

Er du interessert, kontakt Det kateketiske senter.

Kateketisk senter / KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (16. august 2006)

av Webmaster publisert 16.08.2006, sist endret 16.08.2006 - 13:27