Velkommen til katekethelg

Å føre hvert menneske frem til modenhet i Kristus (Kol.1,28)

Katekethelg for Oslo katolske bispedømme høsten 2006

Den 22.-24.september er alle kateketer i Oslo katolske bispedømme invitert til kateketseminar i Oslo.

Tema:

1. Voksenkatekumenatet som modell for all katekese

2. Dagens barne- og ungdomskultur og katekesen

For at katekesen skal være aktuell og betydningsfull for dagens mennesker, er det viktig at den metoden vi katekiserer på svarer til menneskenes tros- og livssituasjon. Den modell som vi som regel har benyttet til nå, som kjennetegnes bl.a. ved at katekesen er forberedelse for mottagelse av sakramentene, har i hovedtrekk vært fulgt helt siden de store kateketiske reformene i Kirken på slutten av 1500-tallet. I dag merker vi alle hvordan den ikke lenger fungerer tilfredsstillende. Kroneksempelet er fermingen, som er målet og avslutningen på barne og ungdomskatekesen. I steden for å være den fullstendige innvielsen og utrustningen til et aktivt voksent liv som katolikk, blir den alt for ofte en avskjedsseremoni med Kirken for de unge.

En eldre modell for katekesen er det oldkirkelige katekumenatet. Det hadde sin største blomstring på 300- og 400-tallet. På den tiden gikk svært mange over fra hedenskap til kristen tro og ønsket å bli døpt. Kirken hadde på den tiden en lang forberedelsesfase for dåpen, og også en fase etter dåpen som kandidatene måtte gå igjennom. I dag har Kirken igjen tatt i bruk denne metoden over hele verden, og flere og flere lar den inspirere hele menighetskatekesen. Vi skal i vårt seminar se på hva dette innebærer og hvordan vi kan ta i bruk denne metoden.

Ungdomskulturen i dag stiller nye utfordringer for katekesen. Det er viktig å ha en viss kjennskap til denne for at vår katekese skal kunne gjøres aktuell for de unge. I seminaret vil vi forsøke å trekke frem eksempler på hvordan vi kan spille på trekk ved dagens ungdomskultur i vår katekese.

Sted:

Vi vil som i fjor arrangere seminaret på Katarinahjemmet på Majorstuen i Oslo. Der vil vi også bo og innta våre måltider. De som ønsker å innkvartere seg privat i Oslo, kan også gjøre det.

Oppstart:

Vi samles til messe i St. Dominikus kirke fredag 22. september kl.18.30. Etter messen spiser vi kveldsmat på Katarinahjemmet og har oppstart av seminaret etterpå.

Avslutning:

Vi avslutter søndag etter middag.

Pris og påmelding:

Med forbehold om en liten prisjustering, vil deltageravgiften for de som bor og spiser på Katarinahjemmet bli kr. 850,- for enkeltrom og kr.650,- for dobbeltrom. Påmelding skjer ved å betale inn deltageravgiften på Det kateketiske senters kontonr: 5140 05 02378 innen 4. september. Adresse: Det kateketiske senter, Akersvn.16a, 0177 OSLO

For andre vil prisen være avhengig av hvilke måltider man ønsker å spise på Katarinahjemmet. Ta i tilfelle kontakt med oss på tlf.23 21 95 50/51 eller e-post: kateketisk.senter@katolsk.no

Med hilsen

Marieke van den Berg og Torvild Oftestad

Det kateketiske senter, Oslo

Kateketisk senter / KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (16. august 2006)

av Webmaster publisert 16.08.2006, sist endret 16.08.2006 - 13:35