St. Olav kirke 150 år: "et bønnens hus for mennesker av alle tungemål og nasjoner"

Biskop Bernt Eidsvig Can.Reg.

 Se også:

 - Vi feirer en kirke vi er glad i, ikke på grunn av dens strålende arkitektur eller kostbare skatter, men fordi den er et bønnens hus for mennesker av alle tungemål og nasjoner, og fordi den står under Hellig-Olavs særlige beskyttelse.

Dette sa biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. i sin preken under festmessen i St. Olav domkirke i Oslo 24. august, på dagen 150 år etter at kirken ble vigslet. Biskopen tok et historisk tilbakeblikk på opprettelsen av St. Olav menighet som den første katolske menighet og kirke i Norge etter reformasjonen. Han vektla videre Kirkens betydning som "frelsens sted" og som "fedreland" for de troende, ikke minst med henblikk på at det i dag som for 150 år siden er et flertall av innvandrere i menigheten.

Benkene i St. Olav kirke var fullsatte til aftenmessen som var rammen rundt feiringen. Biskop Eidsvig var hovedcelebrant. Blant koncelebrantene var hans forgjenger på Oslo bispesete, biskop Gerhard Schwenzer SS.CC., biskop Georg Müller SS.CC. fra Trondheim stift, generalvikar p. Arne Kirsebom SS.CC. og en rekke prester fra OKB. I tillegg deltok p. Lambert Wimmer som representant for redemptoristenes østerrikske provins. Redemptoristene betjente menigheten i perioden like før kirken ble bygget, og samlet inn mye av midlene til finansieringen av prosjektet.

Gjester fra andre kirkesamfunn, Oslo kommune og diplomatkorpset var også til stede under feiringen.

Les også hele biskopens preken.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (25. august 2006)

av Webmaster publisert 25.08.2006, sist endret 25.08.2006 - 16:15