Eksorsist sier demonisk påvirkning er sterk i verden i dag

En italiensk eksorsist sier at den demoniske påvirkning er sterk i dagens verden og at den påvirker individer og noen ganger også hele samfunn.

Mens det tilhører sjeldenhetene at et individ besettes, viser historien noen tydelige eksempler som Adolf Hitler og Joseph Stalin, sier p. Gabriele Amorth. P. Amorth, som arbeider som eksorsist i bispedømmet Roma, kom med disse uttalelsene i et intervju med Vatikanradioen den 27. august. P. Amorth sa at alle kulturer gjennom historien har hatt en bevissthet rundt onde ånders påvirkning. Gjennom Bibelen, sa han, ble disse åndene identifisert som opprørere blant englene som "frister mennesket til ondskap ut fra hat til Gud. Djevelen kan ikke bare besette individer, men også hele grupper og samfunn. For eksempel er jeg overbevist om at Nazistene var besatt av djevelen," sa han.

Catholic News Service (30. august 2006)

av Webmaster publisert 30.08.2006, sist endret 30.08.2006 - 15:31