Professor p. Stanley L. Jaki til Norge - foredrag i Oslo 7. september

"Science, Creation and Christ"

Torsdag den 7. oktober holder professor p. Stanley L. Jaki foredrag i Oslo - om troens positive rolle i utviklingen av moderne naturvitenskap.

P. Stanley L. Jaki er ungarskfødt benediktiner. Han bor og virker i USA og er en kapasitet på flere områder. Jaki har doktorgrader i fysikk og teologi, er medlem av Det pavelige vitenskapsakademi og har en lang rekke publikasjoner bak seg. Han er en verdenskjent debatant og skribent innen fagfeltet tro og vitenskap og har spesielt vært opptatt av kristendommens betydning i utviklingen av naturvitenskapene.

Torsdag 7. september kl. 19.00 vil han holde foredrag med tema "Science, Creation and Christ"

Sted: Rosahjemmet (ved Katarinahjemmet, Gjørstadsgate 9)

Hjertelig velkommen!

Geir Hasnes, Bjørn-Are Davidsen, Sigurd Hareide, Søstrene på Katarinahjemmet

KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (7. september 2006)

av Webmaster publisert 07.09.2006, sist endret 07.09.2006 - 12:15