Ny kirkelig kommisjon skal studere Medjugorje

 Se også:

Kirkeledere i Bosnia-Herzegovina skal opprette en kommisjon som vil studere effektene av pilegrimsreisene til Medjugorje.

Msgr. Mato Zovkic, generalvikar i erkebispedømmet Sarajevo, bekreftet dette den 5. september overfor nyhetsbyrået I Media i Roma. Han fortalte at biskopenes planer om kommisjonen i sommer ble diskutert med erkebiskop Alessandro D'Errico, den apostoliske nuntius til Bosnia-Herzegovina.

Millioner av pilegrimer drar til Medjugorje hvert år. Historien begynte den 24. juni 1981, da Maria sies å ha vist seg og talt til noen barn i den lille kroatiske landsbyen Medjugorje, i det som den gang var Jugoslavia (idag: Bosnia og Hercegovina). Disse "åpenbaringene" fortsetter den dag i dag. Vatikanet har vist stor skepsis til fenomenene og har overlatt granskningen av disse til to kommisjoner. Den ene ble nedsatt av biskopen i Mostar og den andre av den jugoslaviske bispekonferansen. Begge kommisjoner kom frem til at "privatåpenbaringene" i Medjugorje ikke er av overnaturlig art, altså uekte. Her som alltid ved slike granskinger var kriteriet på ekthet den offentlige åpenbaring slik den er å finne i Bibelen og Kirkens lære. Det ble påvist at barna angivelig fikk en rekke budskap fra Maria som stred mot den offentlige åpenbaring. Dessuten ble angivelig barna tatt i en rekke selvmotsigelser og løgner når de ble forhørt av de kirkelige autoriteter.

Kirken stod overfor et dilemma. Hva skulle den gjøre med de hundre tusener av pilegrimer som kommer til Medjugorje hvert år? Biskopen av Mostar sørger for at de får rikelig anledning til å skrifte, og ta del i den hellige messe. Det legges også opp til en sunn Mariafromhet på stedet. Men det er forbudt for en katolsk prest å dra på valfart til Medjugorje som leder for en pilegrimsgruppe. Da pave Johannes Paul II gjorde sin reise til landet i 1998, besøkte han to kjente Mariahelligdommer, men ikke Medjugorje, selv etter en uttrykkelig invitasjon. En rekke kirkelige autoriteter som i begynnelsen trodde på åpenbaringene i Medjugorje - en av dem var på stedet 21 ganger - har advart Roma på det sterkeste om aldri å gå god for det som der skjer. Det siste ord om åpenbaringenes ekthet kan ikke Kirken uttale før åpenbaringene tar slutt.

CWNews.com / KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (7. september 2006)

av Webmaster publisert 07.09.2006, sist endret 07.09.2006 - 13:10