Sovjet spionerte på Johannes Paul II, sier polsk kardinal

 Se også:

Sovjetunionen rekrutterte informanter i Vatikanet for å spionere på pave Johannes Paul II, sier kardinal Józef Glemp av Warsawa til det italienske nyhetsbyrået ANSA.

"Det fantes spioner inne i Vatikanet," sa den polske prelaten til ANSA. "Moskva var ekstremt interessert i hva som foregikk i Roma, nå da en polsk pave var i embedet."

Kardinal Glemp sa at "alle prestene i Polen" ble nøye overvåket av myndighetene i kommunisttiden. "Ingen slapp unna overvåkning," sa han. "Etterretningstjenesten hadde en mappe på oss alle."

Siden kommunistmyndighetenes arkiver nå er åpnet for offentligheten, har man de siste årene kunnet avdekke at kommunistene samlet mange volum med informasjon om Kirkens tjenestemenn. Enkelte katolske prester ble rekruttert til å innrapportere informasjon om sine kollegaer. Andre igjen var uvitende informanter - de var uvitende om at deres samtalepartnere var myndighetenes agenter. En kommisjon i Polen anslår at ca. 10% av alle polske prester ble brukt som kilder - vitende eller uvitende.

"Det hemmelige politiets dokumentmengde om polske prester var enorm," sa kardinal Glemp. "Tusener på tusener av dokumenter. Hadde vi lagt alle mappene på rad, ville de ha utgjort flere kilometer."

I fjor kunne den tidligere nevnte kommisjonen hevde at p. Konrad Hejmo, en polsk dominikanerprest bosatt i Roma, sto på lønningslisten til Polens hemmelige politi og at han bidro med informasjon om pave Johannes Paul II. P. Hejmo, som ikke arbeidet ved Vatikanet og som ikke hadde tilgang til hemmelig informasjon, benektet at han bevisst hadde samarbeidet med kommunistregimet. Han kunne imidlertid fortelle at Johannes Paul II var svært klar over at han var overvåket. I et møte med polske prester i Roma fortalte p. Hejmo at paven gjorde det klart at "han visste at han ble spionert på."

Da anklagene mot p. Hejmo ble offentliggjort, sa den polske kardinal Andrezej Maria Deskur, en god venn Johannes Paul II, at anklagene var "absurde, uforståelige." Kardinal Glemp ga imidlertid et annet perspektiv i sin samtale med ANSA. "Han var uten tvil en spion," sa han om p. Hejmo. Etter å ha studert alle dokumentene som ble frigitt i fjor "er jeg personlig helt overbevist," sa han.

Kardinal Glemp snakket med ANSA fra Assisi, Italia, der han talte ved det 20. interreligiøse møte for bønn for fred, organisert av St. Egidio-fellesskapet.

CWNews.com (7. september 2006)

av Webmaster publisert 07.09.2006, sist endret 07.09.2006 - 16:11