Francisco Xavier Thanh Duc Nguyen prestevies lørdag den 16. september

Lørdag den 16. september kl. 11.00 prestevies Francisco Xavier Thanh Duc Nguyen av biskop Anders Arborelius av Stockholm stift, i Vår Frälsares kyrka i Malmø.

Than (34) kom til Norge som barn og studerte flere år ved landbrukshøyskolen på Ås før han startet sine prestestudier for Stockholm stift. Thans nærmeste familie, foreldre og søsken, bor i Skedsmo og tilhører St. Magnus menighet i Lillestrøm. Den siste tiden av studiene har han tilbagt i Roma, der han har vært tilknyttet Stockholm stifts presteseminar Collegio Svedese. Han ble diakonviet i Malmø av biskop Arborelius den 4. september 2005.

Etter prestevigselen skal Thanh virke i Vår Frälsares kyrka i Malmø.

Thanh feirer sin første messe i Norge i St. Olav domkirke i Oslo den 30. september kl. 15.00.

KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (14. september 2006)

av Webmaster publisert 14.09.2006, sist endret 14.09.2006 - 14:17