Rapport fra Den Nordiske Bispekonferanses plenarmøte i Alta

Nordens katolske biskoper samles til plenarmøte hver vår og høst. Høstmøtet ble i år avholdt den 8.-13. september i Alta, slik at også bispekonferansen fikk feiret 150-årsjubileet for grunnleggelsen av Nordpolmisjonen.

I en pressemelding fra plenarmøtet skriver biskopene at Nordpolmisjonen som kirkelig struktur kun besto i 13 år, men den markerte Den katolske kirkes tilbakekomst til Norge etter reformasjonen og ble en base for evangeliseringsvirksomhet i store deler av Norden. Det er for eksempel takket være deres innsats at Den katolske kirke i Nord-Norge, på Færøyene og Island ble bygget. De nordiske biskopene fikk i løpet av møtet anledning til å besøke St. Mikael menighet i Hammerfest, som er verdens nordligste menighet og som Alta i dag hører under.

Hovedtema for høstens plenarmøte var voksenkatekese. I denne forbindelse ble spesielt RCIA-opplegget diskutert (Rite of Christian Initiation for Adults). RCIA er et helhetlig opplegg for voksenkatekese, egentlig en moderne katolsk rite for voksendåp, og er utprøvd med hell i flere menigheter i blant annet Danmark og Sverige. Voksenkatekese er stadig mer aktuelt som et satsningsfelt for kirken, gitt at dagens store pluralisme kan skape behov for fordypet kunnskap om egen tro eller den tro man ønsker å konvertere til, skriver Vatikanradioens skandinaviske avdeling på sine hjemmesider. Selve RCIA-opplegget er ikke nytt, men har vært lite brukt i de nordiske land. Biskopene vedtok å fortsette diskusjonen rundt dette opplegget/temaet med sine presteråd og andre aktuelle kirkelige instanser, heter det i pressemeldingen.

Biskopene diskuterte også deltagelsen i en stor økumenisk kirkekonferanse i Romania (European Ecumenical Assembly 3), arrangert av den europeiske katolske bispekonferansen og Konferansen av Europeiske Kirker, som avholdes i Romania i september neste år. Den nordiske bispekonferanse kan stille med ti delegater, og plenarmøtet ble enige om hvem som skal inviteres til dette. Det er allerede klart at biskop Georg Müller av Trondheim, som er bispekonferansens ansvarlige for arbeidet med konferansen, og biskop Bernt Eidsvig av Oslo deltar. Blant delegatene vil det være prester, søstre og legfolk, deriblant representanter for de unge, sier biskopene i pressemeldingen.

I løpet av møtet fikk biskopene også råd fra eksperter med tanke på hva det betyr for en katolikk å formelt sett forlate kirken. Temaet kom opp som en følge av nye direksjoner fra Roma som klargjør spørsmålet, og som peker på at en utmelding er å anse som mer enn en rent juridisk prosess, skriver biskopene.

Biskopene bestemte videre at det hvert år skal avholdes en bønnedag for de kristne i Det Hellige Land, i forbindelse med Bønneuken for Kristen Enhet i januar måned. De berørte også spørsmål rundt de katolske skolene, særlig med tanke på hvordan de kan opprettholde sin katolske identitet. Videre samtalte biskopene rundt utviklingen innen stamcelleforskningen og særlig EUs beslutning om å støtte denne forskningen økonomisk. Det ble også bestemt at biskop Bernt Eidsvig av Oslo skal være vert for en konferanse som skal ta opp temaet Romas pastorale omsorg for de nordiske land, heter det i pressemeldingen.

Den Nordiske Bispekonferanses neste plenarmøte holdes i Münster i Tyskland i mars 2007.

KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (15. september 2006)

av Webmaster publisert 26.03.2010, sist endret 26.03.2010 - 11:52