Den internasjonale fredsdagen markeres i St. Olav domkirke 21. september

Den 21. september feirer vi den internasjonale fredsdagen i regi av FN. Dagen har blitt arrangert siden 1981 og arrangeres i forbindelse med åpningen av FNs generalforsamling.

Datoen 21. september ble fastsatt i år 2000.

FN ønsker å fokusere på fredelig samhandling og konfliktløsning.

Dagen vil bli markert under feiringen av den Hellige Messe kl. 18.00 i St. Olav Domkirke.

KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (18. september 2006)

av Webmaster publisert 18.09.2006, sist endret 18.09.2006 - 12:15