Den Hellige Ånds menighet trekker tilbake utmeldelsen fra "Kristent lederforum"

 Se også:

Den Hellige Ånds menighet i Mosjøen trekker nå tilbake utmeldelsen fra "Kristent lederforum", et lokalt økumenisk samarbeid, etter at pinsemenigheten Betel har sendt et oppklarende brev med beklagelse.

Det var i mai i år at den lokale pinsemenigheten Betel inviterte pastor Rikard Kwokas fra Polen til Mosjøen for å evangelisere blant polske arbeiderne ved anodefabrikken. Den katolske menigheten i Mosjøen reagerte sterkt på at pastoren, ved å anbefale en anti-katolsk nettside på sitt visittkort, "demoniserer Den Romersk Katolske Kirke på en primitiv og blasfemisk måte". Sogneprest Gunther Jäger og menighetsrådet opplevde ikke å få gehør for sine protester til Betel og gikk derved til det skritt å melde seg ut av det økumeniske samarbeidet. "Hos oss ville det aldri blitt tillatt at en forkynner som demoniserer et annet kristent kirkesamfunn i ord og skrift fikk utfolde seg og bruke våre lokaler til dette," het det i utmeldelsesbrevet av 26. mai 2006.

I sommer fikk den katolske menigheten brev fra Betel pinsemenighet med oppklaring og beklagelse. Den Hellige Ånds menighet bestemte på grunnlag av dette, i et menighetsmøte etter messen den 10. september, å trekke utmeldelsen fra "Kristent lederforum".

KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (18. september 2006)

av Webmaster publisert 18.09.2006, sist endret 18.09.2006 - 19:30