P. Frode Eikenes innsettes som sogneprest i St. Olav domkirke 22. oktober

Frode Eikenes

 Se også:

Den 22. oktober innsettes p. Frode Eikenes som sogneprest av St. Olav domkirke i Oslo. Innsettelsen foretas av biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. under høymessen kl. 11.00. Etter messen er det som vanlig kirkekaffe i menighetssalen.

P. Frode kom til St. Olav fra Vår Frues menighet i Porsgrunn, der han var sogneprest fra høsten 2002 og frem til 1. september i år. Han overtok som sogneprest i domkirkemenigheten etter f. Claes Tande, som den 1. september innledet et sabbatsår, etter å ha vært sogneprest i menigheten siden 1. september 1994.

KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (19. september 2006)

av Webmaster publisert 19.09.2006, sist endret 19.09.2006 - 20:01