-Å bygge det kirkelige fellesskap er alle biskopers plikt, sa paven til nyutnevnte biskoper

 Se også:

Pave Benedikt XVI mottok den 21. september nyutnevnte biskoper fra hele verden i sin sommerresidens Castel Gandolfo. De ferske biskopene deltar denne uken i et "innføringskurs", arrangert av Kongregasjonen for Biskoper.

Også biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. av Oslo, som ble bispeviet 22. oktober 2005, deltar på kurset - og fikk torsdag anledning til å treffe Den Hellige Far.

"Idet dere følger Kristi eksempel", sa paven til biskopene, "må hver enkelt av dere bli 'alt for alle' når dere daglig før deres flokk, holde frem troens sannhet, feire sakramentene for vår helliggjørelse og bære vitne om Herrens barmhjertighet. Ta imot med et åpent hjerte alle dem som banker på deres dør. Gi dem råd, trøst og støtte på Guds vei."

"Vis denne omsorg først og fremst mot prester. Vær alltid mot dem som fedre eller storebrødre som vet å lytte, ta imot, trøste og, når det er nødvendig, korrigere."

Videre minnet Benedikt XVI biskopene om at de, i kraft av sin myndighet til å styre, er kalt til å rettlede Guds folk "i tråd med det som er nedfelt i Kirkens universelle disiplin. Denne biskoppelige rett og plikt er absolutt nødvendig for at bispedømmets fellesskap skal oppnå en indre enhet og vokse til et dypt fellesskap i tro, kjærlighet og disiplin sammen med biskopen av Roma og hele Kirken... Å bygge det kirkelige fellesskap må være en daglig plikt," sa paven.

"Fredelige relasjoner, følsomhet i samhandling med andre og et enkelt liv er gaver som uten tvil beriker en biskops personlighet... Den totale overgivelse av seg selv, som omsorgen for Kirkens hjord krever, trenger den støtten som et dypt åndelig liv, næret av iherdig individuell og felles bønn, gir."

Den Hellige Far ba biskopene om at deres dager må være preget av "en vedvarende kontakt med Gud", og han forklarte hvordan "det å leve i et intimt fellesskap med Kristus vil hjelpe dere til å finne den nødvendige balansen mellom indre meditasjon og de anstrengelsene som kreves for de mange livets gjøremål, uten faren for overdrevet aktivitetsnivå."

"Ved å følge Kristus, din sjels prest og biskop, får dere kraft til å utrettelig arbeide mot hellighet, som er det grunnleggende mål for alle kristnes liv."

VIS / KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (22. september 2006)

av Webmaster publisert 22.09.2006, sist endret 22.09.2006 - 17:34