Økumenisk gudstjeneste markerer Nye Norges Kristne Råd

Den 1. september i år åpnet et nytt og ganske enestående kapittel i vårt lands kirkehistorie: Da gikk Norges Kristne Råd og Norges Frikirkeråd sammen i en ny nasjonal felleskirkelig samarbeidsorganisasjon: Nye Norges Kristne Råd. Et tyvetalls kirker, kirkesamfunn og kristne organisasjoner er med i det nye rådet - fra pinsevenner til katolikker og ortodokse. Den nye organisasjonen har en bredde i sin medlemsmasse som få andre felleskirkelige organisasjoner, også i internasjonalt perspektiv.

Det er sr. Else-Britt Nilsen OP som representerer Den katolske kirke i rådets styre.

Sammenslåingen vil markeres og feires gjennom en økumenisk gudstjeneste i Akershus Slottskirke søndag den 15. oktober kl 18.00.

Umiddelbart etter gudstjenesten blir det kirkekaffe i Stabsskolens kantine på Akershus slott.

Det nye rådet har som formål å

  • fremme gjensidig forståelse, respekt og samhandling lokalt og nasjonalt mellom kristne kirker og trossamfunn, inspirert av Jesu bønn: "Må de alle være ett".
  • fremme tiltak for å styrke kristen tro, moral og kultur og være opinionsdannende.
  • fremme respekt for religionsfrihet og menneskerettigheter, både i lovgivning og praksis på alle plan.
  • ivareta medlemmenes felles interesser overfor det offentlige, og å være et kontaktledd og bistå medlemmene i felles spørsmål av juridisk og forvaltningsmessig art i forhold til det offentlige.
  • medvirke internasjonalt til å skape og utvikle gode relasjoner mellom kristne trossamfunn.
  • delta i økumeniske organisasjoner og i interreligiøse organer og sammenhenger, samt representere rådet i disse.

KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (9. oktober 2006)

av Webmaster publisert 09.10.2006, sist endret 09.10.2006 - 19:34