Endringer på Tautra

 Se også:

Noen kommer og noen går

Tautra skjer det forandringer også i den indre sammensetning av kommuniteten.

Sr. Anne Elizabeth Sweet fra moderklosteret Our Lady of The Mississippi Abbey i Dubuque, Iowa, USA, ankom i mai, midt i de mest hektiske forberedelser til innflytting i nytt kloster. Hun skal være ett år, og så eventuelt vurdere et lengre opphold. Hun er i full gang med å lære norsk, og fikk vasket seg da det var åpent hus med 7000 besøkende i løpet av helgene i september. Sr. Anne Elizabeth er teolog og besøkte Tautra første gang i 2005, da hun holdt en serie forelesninger for søstrene om Paulus første brev til korinterne. På Tautra er hun som de andre travelt opptatt i balansen mellom bønn og praktisk arbeid.

Sr. Paul Marie Delcorte forlater Tautra etter fire år og reiser tilbake til sitt kloster Soleilmont i Belgia. Hun kom for å hjelpe på Tautra i tre år, og søstrene er dypt takknemlige til Soleilmont for forlengelsen - tapet av sr. Paul Marie er meget hørbart og følbart både i koret og i alt det daglige klosterlivet. Sr. Paul Marie var i mange år leder for en grunnleggelse i India før hun kom til Tautra. På vei hjem til Belgia deltar hun på ikonmalerkurs i Valamo i Finland.

Søstrene på Tautra

KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (12. oktober 2006)

av Webmaster publisert 14.05.2010, sist endret 14.05.2010 - 10:45