Caritas-seminar under Globaliseringskonferansen

Årets Globaliseringskonferanse går av stabelen 19.-22. oktober og fokuserer spesielt på konfliktene i Midtøsten, forhandlingene i Verdens Handelsorganisanisasjon (WTO), den politiske utviklingen i Latin-Amerika og alternative veier for å skape en bedre verden - mot den nyliberale globaliseringen, for en verden som setter mennesker og miljø før profitt.

En av postene på programmet er denne gang et seminar arrangert av Caritas Norge og PWYP (Publish What You Pay). Seminaret finner sted fredag den 20. oktober kl 10:00 - 12:00.

Tema:
Gull eller grønne skoger? Internasjonale gruveselskaper på dagsorden
Fattige i mange utviklingsland får ikke del i gevinsten fra landenes naturressurser. Arbeid i gruver skaper ofte helseproblemer, miljøskader og økt fattigdom - og gir profitt kun til utenlandske selskaper. Kirker i mange land har opponert kraftig mot en slik urettferdig og uakseptabel gruvedrift.
Innledere:
Anne Lindsay, CAFOD, Storbritannia
Caludia Torres, Kommisjonen for Rettferdighet og Fred i El Salvador
Léonie Kiangu, Kommisjonen for Rettferdighet og Fred / Publish what you pay-kampanjen fra den Demokratiske Republikken Kongo
Møteleder:
Kari-Mette Eidem, Generalsekretær i Caritas Norge
Arrangør:
Caritas og Publish What You Pay Norge.
Sted:
Rom 2, Folkets hus, Oslo

Velkommen!

Caritas Norge / KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (18. oktober 2006)

av Webmaster publisert 18.10.2006, sist endret 18.10.2006 - 12:21