Skotsk kardinal støtter uavhengighetsbevegelsen

Kardinal Keith O'Brien

Den skotske kardinal Keith O'Brien skapte røre både i Skottland og England da han i et avisintervju nylig sa han er tilhenger av Skottlands uavhengighet fra Storbrittania. Spørsmålet om skotsk uavhengighet er sterkt omdiskutert på begge sider av grensen, og blant dem som reagerte på kardinalens uttalelse var også statsminister Tony Blair. Kardinalen ble intervjuet av filosofen John Haldane ved St.Andrews universitet for avisen Catholic Herald.

Kardinal O'Brien mente bl.a. at uavhengighet vil komme "om ikke så lenge". Han understreket at han ikke vil involvere seg i uavhengighetspolitikk, men sa at "jeg vil være lykkelig hvis Skottland blir et selvstendig land dersom det er folkets ønske." I sin begrunnelse for selvstendighetstanken viser kardinalen til at han gjennom sin reisevirksomhet har stor erfaring fra små land, og har sett hvilke fordeler selvstendighet kan gi. Han trakk fram Irland og Danmark som eksempler på den velstand selvråderett kan skape.

Den 68 år gamle prelaten signaliserte også sin frustrasjon over det skotske parlamentet, der enkelte medlemmer allerede har uttrykt sin misnøye med kardinalens utsagn. I følge søndagsavisen Scotland on Sunday har kardinal O'Briens kommentarer forårsaket forferdelse innen det britiske arbeiderpartiet. Kilder innen Labour uttrykker skuffelse over at kardinalen har valgt å forville seg inn på så kontroversielt politisk terreng bare måneder før folkeavstemningen i mai neste år om uavhengighet.

"Det er vanskelig å argumentere for at kirkelig selvstendighet er akseptabel, mens politisk selvstendighet ikke er det," sa kardinalen med henvisning til at de skotske og engelske katolske kirker er uavhengig av hverandre.

Til tross for historisk sterke bånd mellom Labour og katolikker i Skottland , kom kardinal O'Briens kommentarer etter en serie skarpe angrep mot Labours politikk på det moralske og etiske område. Biskop Philip Tartaglia av Paisley kritiserte nylig politikerne for å legalisere likekjønnet ekteskap, og anklaget lovgiverne for å bli intolerante og fiendtlige overfor kristne holdninger.

CNA/CWNews.com (23. oktober 2006)

av Webmaster publisert 23.10.2006, sist endret 23.10.2006 - 11:25