Kristne og muslimer har felles globale utfordringer

 Se også:

Allerede etter få dager har Den hellige stol reagerte positivt på brevet som 38 muslimske ledere for en uke siden sendte Vatikanet, i kjølvannet av uroen etter pave Benedikt XVIs forelesning i Regensburg. Reaksjonen kom i det budskapet Det pavelige råd for den interreligiøs dialog årlig sender til verdens muslimer i anledning avslutningen av fastemåneden ramadan. Budskapet som ble offentliggjort sist fredag, har tittelen "Kristne og muslimer: Tillitsfull dialog for å løse verdens problemer sammen." Dokumentet er undertegnet av rådets president, kardinal Paul Poupard, og sekretær, erkebiskop Pier Luigi Celata. Dokumentet er publisert på flere språk, deriblant arabisk.

Vatikanets informasjonstjeneste har distribuert dokumentets hovedpunkter, som er følgende:

*I lys av den pågående dialog, er det godt å dele denne viktige stund med dere. De spesielle omstendigheter som vi nylig har opplevd sammen, demonstrerer tydelig at uansett hvor vanskelig dialogens vei kan være, er den mer nødvendig enn noensinne.

*Fastemåneden ramadan, som dere akkurat har avsluttet, har utvilsomt også vært en tid for bønn og refleksjon over verdens vanskelige situasjon. Under kontemplasjonen og når vi takker Gud for alt som er godt, er det umulig ikke å legge merke til de alvorlige problemer som preger vår tid: urettferdighet, fattigdom, spenning og konflikter mellom land og innefor land. Vold og terrorisme er er en spesielt smertefull svøpe .... Så mye, som det har tatt år med offer og slit å bygge, ødelegges på få minutter!

*Som troende kristne og muslimer, er ikke vi de første som kalles for å yte vårt bidrag for å løse denne vanskelige situasjon og disse komplekse problemene? Uten tvil er troverdigheten både til religionene, våre religiøse ledere og alle troende i fare. Hvis vi ikke oppfyller vår rolle som troende, vil mange reise spørsmål om nytten av religion og integriteten til alle menn og kvinner som kneler foran Gud.

*Våre to religioner fremholder viktigheten av kjærlighet, medlidenhet og solidaritet ..... Ved å minne om dette, understreker pave Benedikt XVIs første encyklika 'Deus Caritas Est' (Gud er kjærlighet) viktigheten av broderlig nestekjærlighet i Kirkens oppgaver; kjærligheten må gi resultater for å være troverdig. ... Kjærligheten må stå til tjeneste for alle dagliglivets behov; den må også søke rettferdighet og fredelige løsninger på de alvorlige problemer som hjemsøker vår verden.

*Der hvor vi kan arbeide sammen, må vi ikke arbeide hver for oss. Verden trenger, og det gjør også vi, kristne og muslimer som respekterer og verdsetter hverandre og som bærer vitnesbyrd om sin gjensidige kjærlighet og samarbeid til Guds ære og til beste for hele menneskeheten. ... Dette vil gi et betydningsfullt bidrag til reetablering og styrking av freden innenfor nasjonene og mellom folkene.

Vatican Information Service (23. oktober 2006)

av Webmaster publisert 23.10.2006, sist endret 23.10.2006 - 11:31