Paven minnes opprøret i Budapest i 1956

Gjennom en hilsen til den ungarske president Laszlo Solyom, har pave Benedikt XVI sluttet seg til markeringen av 50-årsdagen for oppstanden i Budapest mot det daværende sovjet-kommunistiske regimet. Etter å ha gjenkalt minnet om de tragiske begivenhetene som startet 23. oktober 1956, og "som i løpet av få dager etterlot seg flere tusen døde og sårede mennesker og skapte dyp sorg og engstelse over hele verden", minnet Den Hellige Far om de anstrengelser pave Pius XII den gang gjorde. I sin hilsen la Benedikt XVI spesiell vekt på hvordan hans forgjenger "innstendig tryglet det internasjonale samfunn om å anerkjenne Ungarns rett til selvbestemmelse."

Etter å ha understreket hvor viktig oppstanden har vært for det ungarske folks historie, og for hele Europa, sa paven han deltok i jubileumsmarkeringen gjennom kardinalkollegiets dekanus, kardinal Angelo Sodano, som inntil nylig var Vatikanets statsminister.

Paven dvelte ved "den tusenårige enigheten som har styrt forholdet mellom Den Hellige Stol og Ungarns stolte folk", og sa han var glad for å registrere at ungarerne, til tross for langvarig undertrykkelse, har holdt ut gjennom århundrene. "Det ungarske folk har alltid bevart den riktige avveining i forholdet mellom stat og borgere, uavhengig av alle ideologier," skriver paven.

"Overensstemmende med den kristne visjon som har inspirert de folk som har formet den ungarske nasjon, har det enkelte menneske, med sin legitime moral, etiske og sosiale streben, hatt forrang foran staten," skriver Benedikt XVI.

"Statens sekulære natur og lovmessige struktur er alltid blitt til med respekt for den naturlige lov, og uttrykt i autentiske nasjonale verdier som for de troende er beriktet av Åpnebaringen," la paven til. Han avslutter sitt budskap med et "hjertelig og dyptfølt ønske om at Ungarn må bygge en fremtid fri for alle former for undertrykkelse og ideologisk tvang."

Paven legger til at han håper minnemarkeringen for denne historiske begivenhet også gir anledning til refleksjon om de moralske, etiske og åndelige verdier som har formet Europa, og som Ungarn er en del av. "Må deres land fortsette å fremme en sivilisasjon basert på respekt for det menneskelige individ og menneskets enestående egenart", heter det i pavens hilsen til Ungarns president.

Zenit (26. oktober 2006)

av Webmaster publisert 26.10.2006, sist endret 26.10.2006 - 13:28