Ny lov beskytter kvinner mot vold i hjemmet

Den 26. oktober trådte en ny lov i kraft i India - en lov om beskyttelse av kvinner mot vold i hjemmet. Loven hilses velkommen av menneskerettighetsaktivister og av Den katolske bispekonferansen i India (CBCI), og er et historisk landemerke i kampen for kvinnefrigjøring i landet.

Formannen for CBCIs Kommisjon for kvinner, biskop JB Thakur, beskrev loven som "et riktig skritt i riktig retning". Han sa at "en stor del av kvinnene i India er fattige og analfabeter. Følgelig er de mest sårbare og de verst stilte ofre for vold". Noen lokale skikker og tradisjoner gjør saken ennå verre, som for eksempel medgiftsystemet, fordi de virker sterkt diskriminerende overfor kvinner.

Den nye loven tar først og fremst sikte på å gi beskyttelse til kvinner innenfor hjemmets vegger: hustruer skal beskyttes mot å bli misbrukt av ektemannen og også av andre mannlige slektninger. Og loven utvider beskyttelsen til også å omfatte mødre, søstre og enker.

"Lov om beskyttelse av kvinner mot vold i hjemmet, 2006" straffer overgrep eller trusler om overgrep, enten det dreier seg om fysisk, seksuell, muntlig eller følelsesmessig vold, så vel som økonomisk utbytting og manglende forsørging av kone og barn. Renuka Chowdhury, statssekretær for kvinners og barns utvikling, sa at "70% av kvinner er ofre for slike voldelige handlinger på en eller annen måte".

Loven omfatter også kvinnens rett til å leve med sin familie. Straffen strekker seg fra fengselsstraff opp til ett år til bøter opp til 20.000 rupees.

Kvinnerettighetsorganisasjonene er tilfredse med den nye loven, selv om de påpeker at den må følges opp med en holdningsendring. En undersøkelse utført av Det internasjonale institutt for befolkningsstudier, viste at 56% av indiske kvinner tror at det er rett å slå kona hvis hun gjør noe slikt som å gå ut uten mannens tillatelse eller lager et dårlig måltid. Vold i hjemmet benektes ofte av ofrene selv.

AsiaNews, 26. oktober 2006 (30. oktober 2006)

av Webmaster publisert 30.10.2006, sist endret 30.10.2006 - 13:45