Pavelig oppfordring til Verdens AIDS-dag

 Se også:

Fredag 1. desember markeres verden over som Verdens AIDS-dag. Caritas Norge, som har arbeidet med AIDS-problematikken siden siste halvdel av 80-tallet, oppfordrer alle å ta med AIDS-saken i sine bønner.

Pave Benedikt XVI oppfordrer i forbindelse med årets AIDS-dag spesielt til å arbeide mot diskriminering av HIV-smittede

I sitt budskap etter Angelus-bønnen onsdag forrige uke, uttrykte paven et håp om at AIDS-dagen "vil fremme et større ansvar for å kurere sykdommen, samt en forpliktelse til å unngå all form for diskriminering av de berørte."

Den Hellige Far ba om "Herrens trøst for de syke og deres familier", og oppmuntret "de mange initiativer i feltet som Kirken støtter".

Det pavelige råd for helsearbeidere opplyser at ca. at 25% av alle AIDS-pasientene verden over pleies av katolske institusjoner og organisasjoner.

En nylig publisert rapport fra UNAIDS/WHO 2006, "AIDS Epidemic Update", estimerer at det i dag er 39.5 millioner mennesker som lever med HIV-smitte.

Allerede i år har 4.3 millioner mennesker blitt smittet, og 65% av disse bor i Afrika sør for Sahara. Mye tyder på at utbredelsen i Øst-Europa og i Sentral-Asia har doblet seg siden 2004.

Bare i år har 2.9 millioner mennesker dødd av AIDS-relaterte sykdommer.

Caritas Norge / Zenit (1. desember 2006)

av Webmaster publisert 01.12.2006, sist endret 01.12.2006 - 11:46