St. Olav domkirkes program utvides i det nye kirkeåret

 Se også:

Domkirkens råd har besluttet å øke det liturgiske og åndelige programmet i St. Olav domkirke. Dette er i tråd med biskop Bernt Eidsvigs klart uttalte ønske.

På et møte i november, hvor alle prestene knyttet til St. Olav deltok, ble følgende endringer vedtatt:

Formiddagsmesse
hver ukedag kl. 11.00 (altså mandag til fredag)
Skriftemål
fra mandag til og med lørdag fra 17.00-18.00 (altså i forkant av kveldsmessen kl. 18.00). Søndager er det mulig å skrifte 10.30-11.00 og 17.30-18.00 på norsk, men andre språk kan også være mulig, avhengig av den enkelte prest.
Sakramentstilbedelse
også fra 17.00-18.00, fra mandag til og med lørdag.

Denne endringen er en utvidelse av det program som allerede eksisterer.

KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (1. desember 2006)

av Webmaster publisert 01.12.2006, sist endret 01.12.2006 - 17:31