St. Olav tidsskrift ute med første nummer med ny redaktør

Julenummeret av St. Olav tidsskrift 2006 er kommet, med artikler som bl. a. omhandler Leo I, Det annet Vatikankonsil, Guds livsbejaelse og kjærligheten, stat og kirke, verdiparagrafen, høykirkelighet, judasevangeliet og "sex - idealer og skandaler".

I vårt julenummer befinner det seg et utkast til første del av Den katolske kirkes høringsuttalelse om stat og kirke, og ikke den endelige versjonen - som er en revidert utgave av dette utkastet. Vi beklager denne feilen.

Ved å skrive en mail til tidsskriftet@katolsk.no, kan De tegne abonnement for 2007 (275,- 10 enkeltnummer) og få tilsendt tidsskriftets julenummer gratis.

Vi ønsker nye lesere hjertelig velkommen!

Henrik Holm

Redaktør

KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (4. desember 2006)

av Webmaster publisert 04.12.2006, sist endret 04.12.2006 - 15:56