Rapport fra seminaret om "Ungdom og seksualitet"

 Se også:

På oppfordring fra biskop Bernt Eidsvig og foreldre og elever ved de katolske skolene, har Familiesenteret satt i gang et arbeid med å tilrettelegge en katolsk fundert undervisning om kjærlighet og seksualitet, for katekesen i menighetene og for våre katolske skoler. Det Kateketiske Senter og Norges Unge Katolikker er blitt trukket inn som samarbeidspartnere, og de tre aktørene har sammen arbeidet med forberedelsene til seminaret. Seminaret ble avholdt fredag 3. og lørdag 4. november, med ulike deltakergrupper de to dagene. Totalt var det omkring 50 deltagere.

Seminaret ble innledet av biskop Bernt I. Eidsvig som sa at Kirkens lære ikke er en rekke stivbente, utdaterte prinsipper, som har til hensikt å begrense menneskenes livsglede og livsutfoldelse mest mulig. Det Kirken lærer er snarere til beskyttelse for den menneskelige lykke hvor mennesket er på sitt mest sårbare. Samtidig tilføyde han at det ikke fantes spørsmål som var for ubetydelige eller for kritiske til å kunne stilles.

I løpet av seminaret ble det arbeidet i verkstedgrupper med teamene: identitet, kjærlighet, kyskhet, seksualitet og grensesetting og livets gave. Gruppene arbeidet frem tanke om kjernen i innholdet som man ønsker å formidle i et slikt katolsk fundert undervisningsopplegg. Videre kom man frem til helt konkrete metodiske idéer i forhold til gjennomføring av et slikt opplegg. Både prester og lærere, elever og foreldre, ungdom fra katekesen i menighetene, ungdomsledere og kateketer var med og bidro i forhold til fokus, innhold og ikke minst mulige gjennomføringsmåter.

Det videre arbeidet med undervisningsopplegget skjer i regi av Familiesenteret, Det Kateketiske Senter og Norges Unge Katolikker, men også i samarbeid med deltakerne fra seminaret, som vil fungere som høringsinstanser underveis i prosessen. Målet med dette er at man sikrer at både lærere og elever fra skolene, kateketer, prester, ungdomsledere, foreldre og ungdom selv får komme med innspill - og at opplegget på denne måten kan bli best mulig tilpasset de ønsker og behov som det skal møte.

Undervisningsopplegget vil samles i en ressursperm, men alt stoffet legges også ut på internett, samt vil være tilgjengelig på cd. Opplegget vil bestå av komplette undervisningsøkter for temaene identitet, kjærlighet, seksualitet og kyskhet, samt livet - for 7., 8., 9. og 10. klasse. Dette vil legges opp slik at man enten kan benytte alle 4 økter på en dag (for eksempel i katekesen eller som en prosjektdag på skolen), eller at man kan benytte enkeltøktene som selvstendige enheter.

Undervisningsopplegget planlegges ferdigstilt før sommeren 2007.

For mer informasjon, ta kontakt med: familie@katolsk.no

Familisenteret / Norges Unge Katolikker /Kateketisk Senter

KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (6. desember 2006)

av Webmaster publisert 06.12.2006, sist endret 06.12.2006 - 12:57