Evangeliseringsuke i St. Hallvard menighet 7.-10. desember

 Se også:

"EVANGELISERINGSUKE"

I ST. HALLVARD MENIGHET I OSLO

TORSDAG DEN 7. TIL SØNDAG DEN 10. DESEMBER 2006

Matteus 11, 2-6

Ved Heinz-Josef Catrein SS.CC. og Henrik v. Achen

Torsdag 7/12: Blinde ser, døve hører

18.00 Messe, Heinz-Josef preker

19.00 Varmt felles kveldsmåltid

19.30 Innledning, Henrik

20.00 Samtale

21.00 Aftenbønn

Aftenbønnen går over i eukaristisk tilbedelse som avsluttes ca. 21.45 med sakramental velsignelse. Etter denne er det fremdeles mulighet for skrifte og/eller sjelesørgerisk samtale, frem til ca. 22.30.

Fredag 8/12: Lamme går, spedalske renses - og salig er den som ikke tar anstøt

18.00 Messe, Henrik preker, mulighet for å motta sykesalvingens sakrament

19.15 Innledning, Heinz-Josef

19.45 Samtale

20.45 Aftenbønn

Aftenbønnen går over i eukaristisk tilbedelse som avsluttes omkring 21.15 med sakramental velsignelse. Etter denne det fremdeles mulighet for skrifte og/eller sjelesørgerisk samtale, frem til ca. 22.30.

Lørdag 9/12: Dåp og ferming som apostolisk innvielse

16.00 Kaffe

16.15 Innledning, Henrik

16.45 Samtale

18.00 Messe, Heinz-Josef preker, mulighet for å motta sykesalvingens sakrament

19.15 Varmt felles kveldsmåltid.

20.00 Avslutning og avrunding av tema, Heinz-Josef

21.15 Aftenbønn

Etter aftenbønn fremdeles mulighet for skrifte og/eller sjelesørgerisk samtale.

Søndag 10/12: Døde står opp

09.00 Felles frokost

09.30 samtaler, skriftemål

10.30 Forberedelse til høymesse

11.00 Høymesse, Henrik preker

12.00 Kirkekaffe med hele menigheten

Velkommen!

Vennlig hilsen St. Hallvard menighet

KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (6. desember 2006)

av Webmaster publisert 06.12.2006, sist endret 06.12.2006 - 13:33