Pontifikalmesse i Nikolaikirken på Gran lørdag 6. januar

I forbindelse med de årlige kirkedagene til Bønne- og arbeidsfellesskapet Kirkelig Fornyelse (KF) på Gran på Hadeland, feirer biskop Bernt Eidsvig pontifikalmesse i NikolaikirkenHerrens Åpenbaring, lørdag 6. januar 2007. En korgruppe fra kirkekoret i St. Olav domkirke, Oslo, deltar.

Kirkelig Fornyelse var fra stiftelsen på slutten av 1960-tallet til slutten av 1990-tallet en høykirkelig fornyelsesbevegelse innen Den norske kirke. I dag har bevegelsen medlemmer fra ulike kirkesamfunn, deriblant også katolikker, og er blitt en økumenisk bevegelse. Dette er bakgrunnen for at det de siste årene også har vært feiret katolsk messe under kirkedagene. Under de kommende kirkedagene skal biskop Eidsvig, i tillegg til å feire messen, holde foredrag fredag 5. januar kl. 20.15 over temaet: "Hvem og hvor er dagens hellige menn og kvinner?"

For mer informasjon om Gran-stevnet, se organisasjonens stevneprogram.

KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (15. desember 2006)

av Webmaster publisert 15.12.2006, sist endret 15.12.2006 - 12:59