Elisabethsøstrene inviterer ungdom til åndelig forberedelse før jul

"Av seg selv kan mennesket selvsagt ikke se Gud, men Gud, om han vil, kan vise seg for mennesker, for hvem han vil, når han vil og på hvilken måte han vil. Gud er nemlig mektig i alt han gjør".

Den hellige Ireneus, biskop av Lyon

Den 20. desember 2006 inviterer Elisabethsøstrene ungdom som er konfirmert til en åndelig forberedelse til å feire høytiden for Herrens Fødsel.

Arrangementet finner sted på St. Elisabethhjemmet på Nordstrand, Munkerudveien 52.

Kveldens program består av:

16:45 Åpning

17:15 Middag

18:00 Foredrag av p. Nikolas Goryczka OFM

Sakramentstilbedelse

Anledning til skriftemål

19:30 Den Hellige Messe

Avslutning

"Guds lys gir liv, og de som ser Gud, får del i hans liv".

Den hellige Ireneus

St. Elisabethsøstrene

KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (15. desember 2006)

av Webmaster publisert 15.12.2006, sist endret 15.12.2006 - 15:22